Alle håndværkerne har en kitdag,
sådan hedder det når håndværkeikke kan arbejde
grundet vejeret.

Håndværkerhuset

Oluf Christensens gård

Resterne af den fordums så store købmandsgård består i dag kun af to dele. der danner det velkendte hjørne ved Kattesundet og Borgergade - kaldet Håndværkerhuset.

Den næsten 400 år gamle bindingsværksbygning består af tre længer: - en toetages længe fra det 18. århundrede ud mod Borgergade - en treetages længe fra det 17. århundrede ud mod Kattesundet - og en toetages forlængelse inde i gården.

Pakhuset udgjorde den bagerste del af en gammel købmandsgård, hvis hovedhus oprindeligt lå i Vesterå(gade) nr. 17.

Da købmandsgården var på sit højeste i det 17.-18. århundrede , foregik al transport til og fra Aalborg via søvejen. Derfor var forretningen placeret tæt ved havnen. Sidenhen er havneområdet blevet udbygget og den gamle bygning ligger nu længere væk fra havnen end dengang.

Købmandsgården havde sin storhedstid fra 1777 til 1818, da gården var i slægten Oluf Christensens eje. Langs pakhusets høje gavl lå tidligere den smalle Peder Pedersens gang, i folkemunde kaldt "Den gloende Ovn". 

I dag er nabobygningerne nedrevet og gangen er udvidet til en bred gade med navnet Borgergade.

Modellen er opført af Aalborg Miniby i 1995.

Modellen ude i udstillingen, på Springeren Maritimt Oplevelsescenter,

er løbende blevede renoverede.

Det er meget tidligt om morgen inden håndværkerne nøder ind til dagen dont.
 
Og uden mad og drikke dur selv en håndværker ikke, de er derfor inde og spise frokost.