Udstilling på Springeren

Udover byggeriet, er vores interesse for byens historie tit oppe at vende.

Vi har mange besøgende, især på udstillingen. Her er vi til rådighed for gæsternes interesse og mange spørgsmål.
Yngste generation, (de små), får gerne et par mur- og tagsten med hjem.
Vi fremstiller selv vores materialer. Det gælder sokler, mursten og tagsten, skorstene, vinduer, døre og bindingsværk.
"Maskinparken" har vi til dels selv udviklet, og der eksperimenteres ofte med arbejdsprocesser og bygningskonstruktioner.
Grundlaget for det hele, er målsatte bygningstegninger. Dem fremstiller vi selv, udfra fotos, malerier og når det er muligt, arkivtegninger fra Aalborg Stadsarkiv og Teknisk Forvaltning.
 

Resultater og netværk                              

Mange følger vores udvikling. Ikke mindst efter at vi i 2011 etablerede os på Springeren.
Det har medført en gunstigere situation, hvor de kulturelle og almennyttige interesser bredes og trives. 
Medlemmerne er engageret på en spændende og berigende måde, og der er god tilgang.
Da Tivoli Karolinelund måtte lukke, kunne vi, med bistand fra Aalborg kommune, flytte til Springeren i 2011. 

 
Aalborg-Miniby.dk
 
Vi håber at man vil støtte.
Aalborg-Miniby.dk