Hjelmerstald

I Hjelmerstald gaden er husene, som erbeliggende i et af de få bevarede gamle Aalborgkvarterer.
 
Området, som lå i det gamle Aalborgs sydlige udkant, blev påbegyndt bygget omkring midten af det 17. århundrede med stalde til byens mange heste. Ordet stald hentyder til, at der i gaden har ligget hestestalde. Omfattende fund af hestetilbehør, såsom bidsler og hestesko samt rester af hestegødning, bekræfter dette.
 
I 1677 bar gaden navnet Skollums Stald, mens den i 1722 benævnes Gielmen Stahl, hvilket navn den også bærer i 1756. Senere har gaden så fået navnet Hjelmers Stald eller Hjelmerstald, hvilket navn den har bibeholdt til i dag.
Hjelmerstaldkvarteret lå imellem Aalborg by og Frue Kirke op ad Peder Barkes Å, og var fra dets etablering præget af dels meget simple staldbygninger og dels beboelsesbygninger, som gav husly for byens lavest placerede borgere.
Boligkvaliteten var meget ringe, men på trods heraf var kvarteret meget tæt befolket, og bydelen havde sin helt egen stemning. Omkring år 1900 betegnes kvarteret som et decideret arbejderkvarter. Helt op til efter 2. verdenskrig var Hjelmerstaldkvarteret et område, som man kun kom i, hvis man havde ærinder der. Det var med andre ord et af Aalborgs fattigkvarterer.
 
Hjelmerstald nr. 7, femfagshuset, som er blandt gadens ældste huse, var beboet af samme familie fra 1848 og helt op til 2. verdenskrig. Huset har blandt andet tjent som beværtning, hvor der blev udskænket mangen en "rød dram" til pinsemarkederne.
 
Hjelmerstald nr. 6, 10 og 14 er opført på den modsatte side af huset i nr. 7 med nr. 6 som hjørnehuset, hvor Hjelmerstaldgaden bøjer sig 90 grader.
 
Hjelmerstald er udstillet som mini udgave på
Springeren  Maritimt Oplevelsescenter.